Voluntariat

Alt contrast. Grandària lletra.

VOLUNTARIAT

Està compost per joves, majors d'edat, que dediquen el seu temps i esforç a les persones amb diversitat funcional intel·lectual que participen en les Estades Vacacionals de l'IVASS realitzant tasques de recolze en el seu quefer diari (necessitats de condícia, alimentació, mobilitat etc) i organitzant activitats d'oci i temps lliure.

Formació del Voluntariat

L'entitat desenvolupa un Curs de Formació dirigit als voluntaris, que consta d'una sèrie de continguts encaminats a preparar-los per a les tasques de suport, acompanyament i atenció a les persones usuàries en les estades vacacionals.

Contingut del curs:

  • Organització i Informació IVASS.
  • Prevenció riscos laborals.
  • Coneixements psicopedagògics.
  • Primers auxilis i coneixements mèdics bàsics.
  • Intimitat, privadesa i salut sexual.
  • Legislació.
  • Planificació i organització.
  • Funcions de l'equip de treball.
  • Activitats d'oci i temps lliure.

Els interessats poden descarregar-se el FORMULARI INSCRIPCIÓ VOLUNTARIAT en www.ivas.es/colaboradores/voluntariado i presentar la sol·licitud per Registre d'Entrada en els Serveis Centrals de l'entitat, en Av. del Port 108 de València.