Detall Oferta d'ocupació

Alt contrast. Grandària lletra.

Infermer/a

NOM. OFERTA:390233
CATEGORIES:Convocatoria IVASS
Local-lizació:Alacant
TÍTOL:Infermer/a
NOM. LLOCS:2
04/07/2018 - 30/09/2018

Descripció:

A data 02 de juliol s´ha cursat ofertes de treball en la oficina del SERVEF de José Sánchez Sáez per a cobrir els llocs ofertats. Es publicará  en GVAJOBS amb número 390233.

Les persones que vullguen  participar en el procés selectiu, han de escriure´s en les ofertes publicades.

En cap cas, s´admitiran , curriculums que no siguen remets pel Servef

Donada la úrgencia de l´esmenada cobertura, el procés de selecció, es realitzará,mijançant entrevista personal dels candidats , els quals serán 

citat´s   en la setmana del 9 al 13, en horari de 9:00 a 15:00 hores, a les oficines del IVASS, en les oficines Territorials,  en Emilio Hernández Selva, 117 Elx (Alacant)

Entrevistadora: Fina Alborch González. Técnica Laboral  de l´Ivass

Requisites:

Formació:

1.- Diplomatura/ Grau en Infermeria

2.- En situació legal d´atur

3.- Al menys 6 messos de experiéncia en Infermeria.( Es valorará, treballs realitzats en persones amb Diversitat Funcional Intelectual)

S'ofereix:

LLoc: Infermera/er

Nivell: B16E008

Destí:  Elc

contracte: Temporal

Jornada: Completa

Duració del contracte; Sustitució vacances.