Col·laboradors

Alt contrast. Grandària lletra.

És un grup de joves que participen en les estades vacionales d'IVASS realitzant suports en tasques quotidianes.

IVASS proporciona un curs de voluntariat que els prepara per a les tasques de suport i atenció que van a realitzar.

Entitats