Suggeriments i queixes

Alt contrast. Grandària lletra.

SUGGERIMENTS I QUEIXES

Des d'IVASS volem conéixer la teua opinió i saber com percebeu el servici prestat en els nostres servicis, per a poder desenrotllar plans de millora, per això t'invitem que, a través d'esta bústia de suggeriments, ens proposes suggeriments per a millorar els servicis que prestem o bones pràctiques que ens ajuden a incrementar el benestar i la relació amb els altres.

Esta informació és merament de caràcter voluntària, així mateix, la informació declarada no serà en cap cas de caràcter vinculant per a l'entitat.

Aquells comentaris o frases que continguen expressions ofensives per a la dignitat humana, racistes, xenòfobes, sexistes, d'apologia o incitació a la violència o a la pràctica d'activitats il·legals, que atempten contra els principis de la convivència democràtica, així com els que incloguen dades personals o publicitaris, seran eliminats.

Formulació de sugerencies davant els serveis administratius de la Generalitat Valenciana

Formulació de queixes davant els serveis administratius de la Generalitat Valenciana