Tauló d'ocupació

Alt contrast. Grandària lletra.

FUSTER METÀL.LIC