Finalitzats

Alt contrast. Grandària lletra.

PROJECTES EUROPEUS FINALITZATS

Social Business in Progress (2011-2013)

 

Convocatòria PROGRESS “CALL FOR PROPOSALS FOR SOCIAL EXPERIMENTATIONS”

Expedient

PROGRESS “CALL FOR PROPOSALS FOR SOCIAL EXPERIMENTATIONS”

Temàtica

El projecte "Social Business in Progress" és una acció de recerca sobre emprendimiento en economia social a través de microcrèdits, dirigida a la problemàtica d'empleabilidad dels col·lectius vulnerables, especialment, de persones amb discapacitat.

El projecte té com a objectiu fomentar l'emprendimiento social a través de microcrèdits com a eina que pot contribuir a la inclusió en el mercat de treball dels col·lectius desfavorits.

 

Productes

Per descarregar prema en la bandera. (To download click on the flag.)

Social Business in Progress. Conclusiones y Lecciones aprendidas Español

Manual compost per tres partes independients:

Primer manual: “Voy a ser el/la mejor emprendedor/a”.
(The first handbook: “I am going to be the best entrepreneur”).
Español English
Segon manual: “Como crear una empresa”.
(The second handbook: “How to create a company.”).
Español English
Tercer manual: “Innovación social y empleo en la Unión Europea”.
(The third handbook: “Social innovation and employment in the European Union”).
Español English

 

Visita la web
http://socialbusinessinprogress.org

 

 

 

Dactive

 

Convocatòria GRUNDTVIG – Programa d'Acción en l'Ámbito del Aprenentatge Permanent

Expedient

510773-LLP-1-2010-1-ITGRUNDTVIG-GMP

Temàtica

El projecte DACTIVE tracta de promoure la ciutadania activa i l'aprenentatge entre un grup concret d'adults en risc d'exclusió social: persones amb discapacitat intel·lectual.

Els objectius generals inclouen:

  • Desenvolupar metodologies d'aprenentatge innovadores que afavorisquen la inclusió de persones marginades i desfavorides (persones
    amb discapacitat intel·lectual) en la societat i el mercat laboral.
  • Desenvolupar sistemes que permeten l'intercanvi de bones pràctiques pel que fa a l'educació de gent desfavorida,promovent oportunitats d'aprenentatge basades en la participació en activitats arrelades a la comunitat.
  • Crear i experimentar models aplicables amb eines de treball i dissenyar els cursos de formació que tracten de fomentar la
    participació en la ciutadania activa de persones amb discapacitat intel·lectual.
  • Elaborar models i instruments útils a nivell europeu per a professionals, educadors, empreses educatives i de formació pública i privada, famílies i associacions relacionades amb persones amb discapacitat.

 

Productos

Per descarregar prema en la bandera. (To download click on the flag.)

Llista de Criteris Español
Guia per al disseny de cursos de formació per a persones amb discapacitat intel·lectual Español
Butlletí 01/2011 Español
Butlletí 02/2011 Español
Butlletí 01/2012 Español
Butlletí 02/2012 Español
Manual 01 – Curs de formació per a professionals de serveis socials Español
Programació del projecte Dactive Español
Cartell Projecte Dactive Español

Vídeo: Ciutadania Activa

 

Vídeo: Competències Socials i Cíviques​​​​​​​

 

Visita la web
http://www.dactive.eu

 

 

 

Simbiosis – Corporate Social Responsability

 

Convocatòria Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation (Lifelong Learning Programme)

Expedient

2008-1-PT1-LEO005-00405

 

Productes

Per descarregar prema en la bandera. (To download click on the flag.)

Manual compost per tres parts independents:

Portada.(Cover). English
Contraportada (Back Cover). English
Manual (The Handbook). English

Manual compuest per dos parts independents:

Portada.(Cover). English
Manual (The Handbook). English

 

 

 

 

ERCOVA – Empresa Responsable de la Comunitat Valenciana

 

Convocatòria EQUAL

Temàtica

El projecte ERCOVA naix de la necessitat de trobar noves metodologies d'inserció laboral adequades a les persones en risc d'exclusió social i laboral. I ho fa incidint des de la perspectiva de la sensibilització i participació activa de les empreses.

El projecte ERCOVA utilitza la responsabilitat social de les empreses, o més concretament, la falta de concreció existent a la Comunitat Valenciana sobre el concepte de Responsabilitat Social de les Empreses, per a orientar a les mateixes en la seua cerca de la "Cexcelencia RSE".

Aquesta excel·lència estarà condicionada a la participació de les empreses en la inserció laboral de les persones en risc d'exclusió participants en el projecte.

 

Productos

Per descarregar prema en la bandera. (To download click on the flag.)

1. Itineraris personalitzats per a l'accés a l'ocupació. Español
2. Mòduls formatius per a persones beneficiàries d'itinera. Español
3. Eina de diagnòstic RSE. Español
4. Observatori ERCOVA. Español
5. Tècnic RSE. Estudi nec i compet. Español
6. Tècnic RSE. Perfil profesiona. Español
7. Guia comunicació. Español
8. Guia implementació RSE. Español
9. Metodologia Segelle. Español
10. Guia Pràctica Segell. Español
11. Taller formació. Español
12. Conclusions RSE. Español
13. Good Practice Guide. English

 

Visita la web
http://socialbusinessinprogress.org

 

 

Dades de contacte:

 

María Sorzano Castellón 
Coordinadora Projectes Europeos

sorzano_marcas@gva.es

Telf.: 96.197.14.96