Borses de treball

Alt contrast. Grandària lletra.

Borses de Treball 

Des de l'Àrea de Personal/RRHH d'IVAS, es gestionen les necessitats de RECURSOS HUMANS de l'entitat. Per a això es van constituir les respectives BORSES DE TREBALL. 

En l'actualitat es troba l'entitat en procés de negociació de noves bosses de treball, amb els Sindicats representatius, a l'empara del que disposa l'II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servici del Consorci Valencià de Servicis Socials i en el Reial Decret Legislativo1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 

No obstant això, mentres es finalitza el dit procés, es troben aprovades les bosses de treball amb què funcionem en l'actualitat, es van publicar en data 8 de maig de 2003. 

Donat el caràcter públic d'esta entitat, les figures professionals que formen part d'IVAS són seleccionades a través de:


1.- Borsa de treball. DOGV

L'accés es realitza a través de les bosses de treball publicades i que es distribuïx en les àrees següents: 

Àrea 1: Castelló, La Vall d'Uixó i Borriana. 
Àrea 2: Benicarló 
Àrea 3: Província de València. 
Àrea 4: Elx. 

3. La incorporació d'un Centre de nova creació suposa l'adscripció del mateix a una de les àrees referides o la creació d'una nova atenent als mateixos criteris conforme la creació de les anteriors. 

Tal com es troba negociat en l'entitat, en aquelles categories en què la bossa es trobe esgotada, o en aquelles categories on no existisca bossa, podràs participar en el procés de selecció que es publicarà en el moment siga requerit un professional en l'apartat d'ofertes d'ocupació.

Llistat de Bosses 

Resolució per la qual s'aproven els llistats definitius

Resolució d'ampliació de la bossa d'ocupació

AMPLIACIÓ BOSSA, PER CATEGORIES I ÀREES

(Esmenats els errors en la Categoria de Cuidador de l'Àrea de València)

 

PROCÉS SELECCIÓ COBERTURA LLOCS TEMPORALS CONVOCATÒRIA DOGV DE DATA 26 DE JUNY DE 2018 PER A LA CATEGORIES DE FISIOTERAPEUTA, TREBALLADOR/A SOCIAL I MESTRE/A DE TALLER

Mitjançant una resolució de 24 d'octubre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció de cobertura de llocs temporals per a les categories de fisioterapeuta, treballador/a social i mestre/a de taller

 Pot consultar els llistats provisionals en la següent direcció: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_10044.pdf