Estades IVASS

Alt contrast. Grandària lletra.

ESTADES VACACIONALS

L'entitat promou estades vacacionals per a les persones amb diversitat funcional intel·lectual en les Campanyes de: estiu (mes d'agost); Pasqua (10 dies); i Nadal (del 23 de desembre al 5 de gener) amb l'objectiu d'oferir un servici d'oci i temps lliure als usuaris en albergs i hotels de la Comunitat Valenciana.

L'IVASS promou estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, usuaris dels seus centres, en els períodes de Nadal-Reyes, Setmana Santa-Pasqua i Estiu.

El principal objectiu d'aquest programa vacacional és el gaudi de l'oci i temps lliure, així com la normalització i integració social d'aquestes persones en la comunitat.

Es desenvolupa en recursos accessibles, albergs, granges escola i hotels, situats en enclavaments turístics de la Comunitat Valenciana.

Els usuaris compten amb personal de suport format per voluntaris, coordinadors i subcoordinadores. El servei de coordinació, reforçat amb la figura del subcoordinador, supervisa cada recurs i atén les incidències que puguen originar-se.

Les estades vacacionals disposen d'un servei mèdic-sanitari especialitzat, de metges i ATS i de trasllats en ambulàncies, operatiu les 24 hores.

CAMPANYES ESTADES VACACIONALS IVASS

Previsió estades vacacionals 2017 per a usuaris amb places en centres i habitatges tuteles de l'IVASS.

 • Campaña Pasqua: del 12 al 22 d'abril de 2017
  • Eixida nº 1: 12 al 18 d'abril (usuaris lleugers)
  • Eixida nº 2: 12 al 22 d'abril (usuaris severs)
 • Campaña Estiu: del 01 al 31 d'agost de 2017
  • Eixida nº 1: 01 a l'11 d'agost
  • Eixida nº 2: 11 al 21 d'agost
  • Eixida nº 3: 21 al 31 d'agost
 • Campaña Nadal: del 23 de desembre de 2017 al 5 de gener de 2018
  • Eixida nº 1: 23 de desembre al 02 de gener (usuaris lleugers)
  • Eixida nº 2: 23 de desembre al 05 de gener (usuaris severs)