Programa intermediació laboral

Alt contrast. Grandària lletra.

Programes d'Intermediació Laboral

Et Formem 2017 DISLIMCOMA

Des de l'any 1998, l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitaria (IVASS) porta realitzant, en les províncies de Castelló, València i Alacant, diferents accions de formació i ocupació, subvencionades pel Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) i pel Fons Social Europeu (FSE).

1. PROGRAMES DE FORMACIÓ 

Tallers de Formació per a la Contractació (TFC) Acció que remarca el caràcter de programa mixt de formació i ocupació, amb formació bàsica i específica, orientació laboral i un contracte de treball subscrit amb l'entitat beneficiària, contracte de treball a temps parcial amb una duració total de tres-centes hores. 

Tallers d'Ocupació (ETCOTE) Programes mixtos d'ocupació i formació que tenen com a objecte millorar l'ocupabilitat dels desocupats, per mitjà de la realització d'obres o servicis d'interés general i social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d'un treball efectiu que, junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral. 

Tallers de Formació i Inserció Laboral (TFIL) Programes dirigits a col·lectius amb especials dificultats d'inserció en el mercat de treball per a facilitar-los la seua incorporació laboral per mitjà d'accions que combinaren l'orientació i formació professional, la busca activa d'ocupació i, finalment, la seua inserció.

2. PROGRAMES D'OCUPACIÓ 

- De Foment d'Ocupació

Plans Integrals d'Ocupació per a col·lectius de difícil inserció. Itinearios individualitzats d'inserció laboral destinats a incrementar l'ocupabilitat dels desocupats inscrits en els Centres del SERVEF de la Generalitat que troben més dificultats d'accés al mercat laboral.

Plans Integrals d'Ocupació Motivat. Programa d'ajudes econòmiques destinades a afavorir la generació de l'ocupació en la Comunitat Valenciana, a través d'accions de diferent naturalesa com ara informació, orientació i assessorament; formació; pràctica laboral i mobilitat geogràfica, amb la finalitat d'aconseguir la inserció laboral dels desocupats perceptors de la renda activa d'inserció, de la renda garantida de ciutadania o d'altres prestacions o subsidis per desocupació.

EMORGA. Accions destinades a la contractació de persones desocupades per a l'execució d'obres, servicis o realització de projectes d'interés general i social, a fi d'incrementar la seua ocupabilitat amb l'adquisició de pràctica professional que facilite la seua inserció en el mercat laboral. 

Salari Jove. Promoció de l'ocupabilitat dels jóvens desocupats sense, o amb escassa, experiència laboral, per mitjà de la concessió de subvencions dirigides a la seua contractació perquè col·laboren en l'execució d'obres i servicis d'interés general i social, com a mitjà perquè adquirisquen la formació teòrica i pràctica necessària per a l'exercici d'un lloc de treball adequat a la seua formació.

- D'Inserció Laboral

Accions OPEA. Accions d'orientació professional per a l'ocupació i l'autoocupació, articulades en itineraris d'inserció ocupacional, i dirigides a millorar les possibilitats d'ocupació dels demandants d'ocupació amb discapacitat. 

3. PROGRAMES MIXTOS DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ

- Integrem

Este programa té com a objectiu la realització d'itineraris d'inserció laboral per part d'entitats especialitzades en l'atenció de col·lectius en risc o en situació d'exclusió social. Actualment, l'IVASS està duent a terme els projectes següents:

A la província de València, l'IVASS compta amb el Centre de Formació "Ciutat Jardí", situat al barri d'acció preferent La Coma, on s'imparteixen aquest tipus d'accions que fomenten la formació i ocupabilitat de les persones amb discapacitat del barri.