Actualitat

Alt contrast. Grandària lletra.

La residència i centre de dia l'Almara adapta a lectura fàcil l'agenda diària de comunicació amb les persones usuàries i les seues famílies

06/11/2019

La residència i centre de dia l'Almara de Burjassot, pertanyent a l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), continua incorporant millores en la comunicació amb les persones usuàries i les seues famílies a través de l'adequació de l'agenda diària a un format en lectura fàcil que permet facilitar l'accés a la informació de la mateixa.
L'agenda diària en lectura fàcil, el punt Informació i la incorporació de senyalètica en els espais de centre mitjançant pictogrames són eines que se sumen a nous resultats en bones pràctiques obtinguts arran de la capacitació tècnica sobre comunicació augmentativa i tecnologia de suport a través de un Pla de Formació Contínua a tres anys en què han participat terapeutes i tècnics de IVASS de tots els centres i serveis.
Aquesta formació compta amb la col·laboració d'un claustre de professors que són experts en comunicació augmentativa i alternativa com a estratègia de millora en la participació social i autodeterminació de les persones amb greus limitacions en la comunicació.
Així mateix, l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària està desenvolupant en aquesta línia el projecte 'IVASS Accessible' en què les persones usuàries i l'equip de professionals dels centres i serveis treballen conjuntament el disseny de cartelleria i senyalètica per facilitar l'accés a les instal·lacions i a l'ús dels serveis que es presten en igualtat de condicions que qualsevol persona, eliminant el màxim de barreres cognitives i sensorials.
El director general de l'IVASS, Ángel Bonafé, ha ressaltat que "la millora de les eines de suport a les persones en el seu funcionament diari, com pot ser l'agenda en lectura fàcil, facilita i incrementa les oportunitats de comunicació cap a les persones usuàries i amb les seues famílies".
En aquest sentit, ha subratllat que "la formació de les i els professionals de l'IVASS en sistemes augmentatius i alternatius de comunicació i tecnologies de suport contribueixen a millorar l'atenció i prestació d'uns serveis de qualitat centrats en les persones".
Àngel Bonafé ha incidit que "aquestes iniciatives busquen preservar els drets universals de les persones amb diversitat funcional intel·lectual en l'accés a la informació i a la comunicació, clau imprescindible en la seua qualitat de vida i la seua inclusió i participació social".