Formació de salut laboral

Alt contrast. Grandària lletra.

Formació de salut laboral

La formació en salut laboral, té com a objectiu la millora de les condicions de treball i, en conseqüència, la disminució dels danys que treballadors i treballadores pateixen com a conseqüència de la realització de la seua activitat laboral.

L'èxit en la formació en salut laboral, requereix tant el compromís total de l'adreça com la participació i implicació dels treballadors.

En IVASS, la formació en salut laboral està orientada a aconseguir la major participació activa de les activitats preventives, així com a capacitar per a la percepció de riscos als treballadors i treballadores, segons les seues responsabilitats.

Sobre la base de les funcions que se li encomanen a cada treballador, en el marc de la prevenció de riscos laborals els continguts formatius s'adecuan, atenent als següents criteris:

  • La formació dirigida als responsables de l'entitat, incidint especialment en la gestió preventiva.
  • La formació impartida per als delegats de prevenció, contindrà continguts tècnics i de representació, tenint en compte
  • La formació dissenyada per als treballadors, contemplarà de manera individual la identificació dels riscos.