Intermediació laboral

Alt contrast. Grandària lletra.

Les agències de col·locació d'IVASS ajuden a persones a trobar la millor ocupació.

Sempre tenint en compte les característiques de la persona i les necessitats de les empreses.

IVASS disposa de dues agències de col·locació una a Alacant i una altra a València.

IVASS realitza programes d'ocupació i tallers de formació des de 1998.

Aquests programes i tallers intenten facilitar l'accés al mercat laboral dels nostres usuaris.

Els programes inclouen accions i subvencions a empreses i treballadors.