Orientació i ocupació

Alt contrast. Grandària lletra.

L'àrea d'arts gràfiques realitza treballs d'impressió, incloent disseny i acabat

L'àrea de gestió documental s'encarrega d'arxivar, escanejar i catalogar documents en paper dels seus clients.

Aquest àrea presta serveis de neteja, manteniment i gestió de centres i oficines.

L'àrea de tele formació ofereix cursos en remot que són utilitzats per empleats de la Generalitat i ciutadans.

Aquest àrea col·labora amb diferents empreses en l'acabat dels seus productes.

Per exemple: doblegant i empaquetant peces, etiquetant productes, muntant mobles, etcètera.

L'àrea de jardineria disposa d'un hivernacle-viver per a la producció de flor de Pasqua.
I a més ofereix serveis de manteniment i conservació de zones verdes com: poda, tala, sega, reg, etcètera.