La nostra plantilla

Alt contrast. Grandària lletra.

La nostra plantilla

Són molts els i les professionals els que presten servicis en IVASS per a garantir una adequada prestació de servicis i compliment de les ràtios legalment establides.

La relació de llocs de treball de l'entitat, està formada per més de 800 llocs de treball. 

Es tracta d'una Relació de Llocs que compta amb les figures professionals adequades als diferents servicis que prestem a les persones que atenem.

Les Residències, on oferim allotjament, manutenció i assistència bàsica a les persones usuàries, és el servici on es troba la major part dels recursos humans de l'entitat, ja que hi ha més de 430 professionals.

També prestem servicis en els Centres Ocupacionals, en els centres de dia, en les vivendes i en el Centre Especial d'Ocupació, sent més de 120 professionals.

L'equip de professionals que estan diàriament atenent les persones en les nostres Residències, Vivendes, Centres de Dia i Centres Ocupacionals d'IVASS, principalment són:

– Cuidadors/es i Gerocultores/as
– Mestres/es de taller
– Monitors/es
– Infermers/es
– Psicòlegs/es
– Fisioterapeutes
– Terapeutes
– Treballadors/es socials
– Responsables de Torn
– Logopedes
– Conductors/es

Són més de 500 professionals, els que formen part de l'equip d'atenció directa de l'entitat, sent més del 60% de la plantilla d'IVASS.

Destaca la figura de la persona cuidadora, que està formada per més de 300 professionals, que suposen el 61,63% de l'equip d'atenció directa amb què compte l'entitat.

És important destacar també el personal que presta els suports necessaris a les Residències, Vivendes, Centres de Dia i Centres Ocupacionals d'IVASS procurant el benestar de les persones que atenem. Estes figures, principalment són:

– Ajudants de Residència
– Governants/es
– Aux. Manteniment
– Cuiners/es
– Personal d'administració, oficines i servicis
– Personal directiu

Són quasi 300 professionals que estan encarregats de prestar esta atenció, tots i totes suposen el 36,14% de la plantilla.