Finalitzats

Alt contrast. Grandària lletra.

PROJECTES EUROPEUS FINALITZATS

COGNITION & INCLUSION (2017-2020)

Convocatòria ERASMUS+ 2007

Expedient: BE02-KA202-034722

Temàtica: metodologies cognitives per a persones amb dificultats d'aprenentatge.

El projecte Cognition & Inclusion està enfocat cap al desenvolupament de les metodologies cognitives perquè les persones amb dificultats d'aprenentatge puguen aconseguir una plena participació en la nostra societat.

Productes intel·lectuals desenvolupats:

Difusió:

Pàgina web: http://www.ensa-network.eu/cognitionandinclusion/ensa-sch.html

-------------------------------------------------------------------

 

AMID (2018-2020)

Convocatòria: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF-2016-AG-INTE)

Temàtica: millora del diagnòstic i accés als serveis dels refugiats i migrants amb diversitat funcional.

L'IVASS juntament amb la Direcció General d'Inclusió, pertanyent a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, participen en el Consell Assessor Comunitari del projecte com a experts assessors externs.

Productes previstos:

  • Eina d'avaluació de necessitats per a facilitar a les ONG i autoritats locals l'avaluació i el suport dels immigrants i refugiats amb diversitat funcional a la seua arribada a la UE.
  • Itineraris d'intercanvi entrellaçats per a afavorir el coneixement i les respostes d'un equip de professionals interdisciplinari. Aquesta acció guiarà els actors clau per a respondre adequadament a les implicacions de la discapacitat en el procés d'identificació i les implicacions culturals en el procés de reubicació.
  • Creació del Consell Assessor Comunitari (Community‐Advisory Board CAB), compost per alguns socis del projecte, representants clau de les regions europees i representants polítics, i també altres experts externs per a donar suport a l'estructura i la valorització dels resultats del projecte tant durant la seua durada i una vegada finalitzat aquest. El CAB té com a objectiu desenvolupar una força de treball permanent capaç de coordinar futures accions comunes juntament amb les agències de la UE, i inspirar un enfocament comú de la Unió Europea i enfortir aspectes importants del Sistema Europeu Comú d'Asil.

 

TRIADE (2015 – 2017)

Convocatòria ERASMUS+ 2015

Expedient: BE02-KA202-012248

Temàtica: Intercanvi de metodologies, coneixements i eines sobre envelliment i diversitat funcional. Enfortiment de xarxes de treball.

Productes:

Difusió:

-------------------------------------------------------

 

TIME@NET (2014 – 2016)

Convocatòria ERASMUS+2013

Expedient: 2014-1-IT03-KA205-1295

Temàtica: Investigació i desenvolupament de metodologies que milloren la integració social i laboral de joves amb diversitat funcional intel·lectual.

Productes:

Difusió:

Web: www.timenet.eu

-------------------------------------------------------

 

SOCIAL BUSINESS IN PROGRESS (2011-2013)

Convocatòria PROGRESS “Call for proposals for social experimentation"

Expedient: VP120101007/0951

Temàtica: Investigació sobre emprenedoria, economia social i persones amb diversitat funcional.

Productes:

-------------------------------------------------------

 

DACTIVE (2010-2012)

Convocatòria GRUNDTVIG – Programa d'Acció en l'Àmbit d'Aprenentatge Permanent

Expedient: 510773-LLP-1-2010-1-ITGRUNDTVIG-GMP

Temàtica: Ciutadania activa en persones amb diversitat funcional.

Productes:

Difusió:

Web: http://www.dactive.eu

-------------------------------------------------------

 

SYMBIOSIS (2009-2011)

Convocatòria Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation (Lifelong Learning Programme)

Expedient: 2008-1-PT1-LEO005-00405

Temàtica: Responsabilitat social de l'empresa i gestió dels grups d'interès en la petita empresa i el tercer sector.

Productes:

  • Corporate Social Responsibility strategies and Tools for Stakeholders Engagement - The Study Case Manual - (Download in English)

-------------------------------------------------------

 

LEECH (2007-2009)

Convocatòria GRUNDTVIG GMP 2007

Expedient: 142222 - 2008 - PL

Temàtica: La salut de la població laboral de baix nivell educatiu.

Productes:

-------------------------------------------------------

 

ERCOVA – Empresa Responsable de la Comunitat Valenciana (2005-2007)

Convocatòria EQUAL

Temàtica: Responsabilitat social de l'empresa i inserció laboral de persones en situació de risc d'exclusió.

Productes:

 

Contacte:

María Sorzano Castellón
Coordinadora Projectes Europeus

sorzano_marcas@gva.es

Telf. 96 386 94 59