Persones i famílies

Alt contrast. Grandària lletra.

- Les Agències de Col·locació d'IVASS ajuden a persones a trobar la millor ocupació, tenint en compte les seues característiques i les necessitats de l'empresa.

L'entitat disposa de dues agències de col·locació, una a la província d'Alacant i l'altra a la de València.

- També compta amb un Centre Especial de Treball que proporciona un treball remunerat a persones amb diversitat funcional.

Es realitzen activitats com ara el disseny, l'arxivat i la digitalització de documents, manteniment d'edificis i jardins, entre d'altres.

IVASS presta serveis bàsics d'atenció diürna: acolliment, serveis de salut i higiene personal, etc.

IVASS disposa d'una xarxa de Vivendes Tutelades i de Residències on resideixen persones amb diversitat funcional intel·lectual, que compten amb personal de suport.

IVASS promou la realització d'activitats d'oci i temps lliure en els seus propis centres i en entorns comunitaris.

A més, desenvolupa un programa d'Estades Vacacionals perquè les persones usuàries dels seus centres gaudeixin del Nadal, Pasqua i l'Estiu en allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana al costat de personal de suport i Voluntariat.

IVASS recolza i assessora a les famílies per a millorar la qualitat de vida de tots els seus integrants i facilitar l'accés als serveis que necessiten.

Aquest servei s'encarrega de representar i protegir legal i judicialment a persones majors d'edat incapacitades legalment.