Principis de lideratge

Alt contrast. Grandària lletra.

Principis de Lideratge 

En cada un dels servicis s'intenta involucrar tots els membres de l'organització en la gestió diària, ja que el treball en equip és fonamental per a aconseguir els objectius marcats. 

Amb eixe fi, s'intenta fomentar la confiança i el treball en equip entre el personal en el seu conjunt. 

En l'entitat, creiem en els professionals, i en l'equip pel que es desenrotlla una filosofia de treball per mitjà d'equips multidisciplinaris centrats a aconseguir millorar la qualitat de vida de la persona amb diversitat funcional.