Principis de lideratge

Alt contrast. Grandària lletra.

Principis de Lideratge 

En cada un dels servicis s'intenta involucrar a tot el personal de l'organització en la gestió diària, ja que el treball en equip és fonamental per a aconseguir els objectius marcats. 

Amb eixe fi, s'intenta fomentar la confiança i el treball en equip entre el personal en el seu conjunt. 

En l'entitat, creiem en les persones professionals, i en l'equip pel que es desenrotlla una filosofia de treball per mitjà d'equips multidisciplinaris centrats a aconseguir millorar la qualitat de vida de la persona amb diversitat funcional.