Projectes Europeus

Alt contrast. Grandària lletra.

PROJECTES EUROPEUS EN EXECUCIÓ

COGNITION & INCLUSION (2017-2020)

Convocatòria ERASMUS+ 2007

Expedient: BE02-KA202-034722

Temàtica: metodologies cognitives per a persones amb dificultats d'aprenentatge.

El projecte Cognition & Inclusion està enfocat cap al desenvolupament de les metodologies cognitives perquè les persones amb dificultats d'aprenentatge puguen aconseguir una plena participació en la nostra societat.

Productes previstos:

  • (Finalizat) Anàlisi de enfocaments cognitius i metodologies per a millorar competències transversals (Descarregar la versió en anglès)
  • (Finalizat) Una eina per a avaluar la mindset (mentalitat) dels professionals sobre intel·ligència i cognició, inclusió, qualitat de vida i ocupació de les persones amb diversitat funcional. (Descarregar la versió en Espanyol)
  • (Maig 2020) Una eina per a avaluar la mindset de les organitzacions mitjançant l'avaluació d'aquelles polítiques i estratègies, lobjectiu de les quals és el suport de les metodologies cognitives que desenvolupen els seus professionals.
  • (Maig 2020) Una eina per a avaluar lamindset de les persones amb dificultats d'aprenentatge i el grau en el qual les metodologies cognitives fomenten en aquestes persones una mentalitat de creixement.

Difusió:

Pàgina web: http://www.ensa-network.eu/cognitionandinclusion/ensa-sch.html

-------------------------------------------------------------------

 

AMID (2018-2020)

Convocatòria: Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF-2016-AG-INTE)

Temàtica: millora del diagnòstic i accés als serveis dels refugiats i migrants amb diversitat funcional.

L'IVASS juntament amb la Direcció General d'Inclusió, pertanyent a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, participen en el Consell Assessor Comunitari del projecte com a experts assessors externs.

Productes previstos:

  • Eina d'avaluació de necessitats per a facilitar a les ONG i autoritats locals l'avaluació i el suport dels immigrants i refugiats amb diversitat funcional a la seua arribada a la UE.
  • Itineraris d'intercanvi entrellaçats per a afavorir el coneixement i les respostes d'un equip de professionals interdisciplinari. Aquesta acció guiarà els actors clau per a respondre adequadament a les implicacions de la discapacitat en el procés d'identificació i les implicacions culturals en el procés de reubicació.
  • Creació del Consell Assessor Comunitari (Community‐Advisory Board CAB), compost per alguns socis del projecte, representants clau de les regions europees i representants polítics, i també altres experts externs per a donar suport a l'estructura i la valorització dels resultats del projecte tant durant la seua durada i una vegada finalitzat aquest. El CAB té com a objectiu desenvolupar una força de treball permanent capaç de coordinar futures accions comunes juntament amb les agències de la UE, i inspirar un enfocament comú de la Unió Europea i enfortir aspectes importants del Sistema Europeu Comú d'Asil.

 

Contacte:

María Sorzano Castellón 
Coordinadora Projectes Europeus

sorzano_marcas@gva.es

Telf.: 96.386.94.59