Programa intermediació laboral

Alt contrast. Grandària lletra.

Programes d'Intermediació Laboral

l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitaria (IVASS) realitza, en les províncies de Castelló, València i Alacant, diferents accions de formació i ocupació, subvencionades pel Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF) i pel Fons Social Europeu (FSE), i dirigides principalment a persones amb diversitat funcional en situació de desocupació.

PROGRAMES

Tallers d'Ocupació (ETCOTE)

Integrem

Escoles d’Ocupació Et Formem

Últim projecte aprovat: ET FORMEM DISLIMCOMA (FETFO/2017/5/46)

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT NIVELL 1: NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS

DURACION: 4 MESOS (29/12/2017 – 28/04/2018)

BASES SELECCIÓ

BASES GENERALS ALUMNAT

BASES GENERALS EQUIP DIRECTIU, DOCENT I DE SUPORT

ACTES BAREMACIÓ EQUIPE PROFESSIONAL

ACTA BAREMACIÓ EQUIP DIRECTIU, DOCENT D'ESPECIALITAT I AUXILIAR ADMINISTRATIU (14/12/2017)

ACTA AL·LEGACIONS BAREMACIÓ (20/12/2017)

ACTES BAREMACIÓ I SELECCIÓ ALUMNAT

ACTA SELECCIÓ ALUMNAT (20/12/2017)

ACTES SELECCIÓ EQUIPE PROFESSIONAL

ACTA ENTREVISTA I PUNTUACIÓ FINAL DE DIRECCIÓ, DOCENT I PERSONAL ADMINISTRATIU (22/12/2017)

ACTES BAREMACIÓ I SELECCIÓ DOCENT BÀSIC PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

ACTA BAREMACIÓ I SELECCIÓ DOCENT PREVENCIÓ (18/04/2018)