Programa intermediació laboral

Alt contrast. Grandària lletra.

Programes d'Intermediació Laboral

L'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) realitza, en les províncies de Castelló, València i Alacant, diferents accions de formació i ocupació, subvencionades pel Servici Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) i pel Fons Social Europeu (FSE), i dirigides principalment a persones amb diversitat funcional en situació de desocupació.

L'IVASS, és entitat acreditada en el CENTRE DE RECURSOS MARÍTIM, situat en AV. DEL PORT, 108, en el Registre de Centres i Entitats de Formació Professional per a l'ocupació de la Comunitat Valenciana.

Núm. CENS GENERALITAT VALENCIANA: 4600002249