Persones amb dany cerebral adquirit

Alt contrast. Grandària lletra.

Persones amb dany cerebral adquirit

Servici dirigit a persones que, una vegada finalitzada la fase rehabilitadora intensiva, després d'un traumatisme craneoencefálico o accident cerebrovascular i davant de la persistència de seqüeles a llarg termini, presenten limitacions importants en la seua autonomia funcional i social.

L'objectiu principal del servici és contribuir a la millora y/o manteniment de l'autonomia funcional i social de les persones que s'atenen en el servici i donar suport familiar en horari d'atenció diürna.

Nuestros centros

C.D. Torrefiel