Oci i temps lliure

Alt contrast. Grandària lletra.

OCI I TEMPS LLIURE

L'oci i la realització d'activitats significatives en el temps lliure (lúdiques, culturals, esportives...) ocupen un lloc essencial en la vida de les persones, contribuint a la millora del seu benestar, en la seua satisfacció personal i emocional, constituint-se en un element clau per a afavorir la inclusió en la comunitat i en definitiva, la qualitat de vida.

Des de la perspectiva de la prestació de suports a les persones amb discapacitat intel·lectual, oferir oportunitats per al gaudi del seu oci i temps lliure permet l'exercici d'un dret fonamental. Des d'IVASS l'oci i temps lliure es planifica dins dels programes dels centres i serveis, fomentant l'elecció personal entre diferents alternatives i la realització d'activitats en els propis centres i en entorns comunitaris.

IVASS complementa la seua oferta d'activitats d'oci i temps lliure amb un programa d'estades vacacionals en períodes vacacionals. També els centres i serveis participen en activitats organitzades per altres entitats: esport adaptat (lligues COPAVA, València Club d'Hoquei...), programes culturals (CERMI, Plena Inclusió, Ciutat de les Ciències...), voluntariat en activitats esportives (Triatló Elx, Triatló València, Marató València...) i altres iniciatives.

Aquestes iniciatives promouen també actuar sobre l'efecte de la institucionalització en les persones que viuen en l'entorn residencial. Un entorn rutinari, sense oportunitats de vida en la comunitat per estar en ubicacions llunyanes a la mateixa, comporta falta de motivacions personals i d'oportunitats per a una vida plena.

Per a conèixer més específicament l'oferta d'activitats, es pot accedir consultant en el centre o servei del seu interès.