Borses de treball

Alt contrast. Grandària lletra.

Borses de Treball 

Des de l'Àrea de RH d'IVASS, es gestionen les necessitats de RECURSOS HUMANS de l'entitat. Per a això es constitueixen BORSES DE TREBALL a través de convocatòries o després de processos de cobertura de llocs temporals.

Convocatòries de bosses d'ocupació temporal

Durant l'any 2018 es van publicar les següents convocatòries de bosses:

BORSES CONVOCADES

DATA  DE CONVOCATÒRIA DE LA BORSA

TERMINI D'INSCRIPCIÓ

ACTUALITZACIÓ

3-12-2018

TANCAT

URGENT

18-12-2018

TANCAT

EXTRAORDINÀRIA

17-12-2018

TANCAT

 

La convocatòria de la bossa d'actualització permetia la inscripció de nous candidats de les categories de cuidador/a, infermer/a i cuiner/al fet que es van constituir de conformitat amb el que s'estableix en la Resolució de 20 de març de 2017, del director general de l'IVASS i l'actualització dels mèrits de les candidatures inscrites i, si escau, la modificació per part de les i els candidats ja inscrits de les zones geogràfiques inicialment seleccionades.

La convocatòria de la bossa de caràcter extraordinari té per objecte constituir bosses de caràcter extraordinari a fi de cobrir les necessitats existents, en tant es formen les bosses resultants de l'oferta d'ocupació pública, per a l'acompliment provisional de llocs de treball mitjançant la contractació laboral temporal així com la contractació temporal per millora d'ús de personal laboral fix. Els llocs s'oferiran prioritàriament al personal fix de la pròpia entitat que forme part de la corresponent bossa. Aquestes bosses es constitueixen mitjançant la realització de proves selectives i de baremació de mèrits.

La convocatòria de la bossa de caràcter urgent té per objecte constituir bosses a fi de cobrir les necessitats existents en tant es forme la bossa resultant de la convocatòria de caràcter extraordinari, per a l'acompliment provisional de llocs de treball mitjançant la contractació laboral temporal així com la contractació temporal per millora d'ús de personal laboral fix. Els llocs s'oferiran prioritàriament al personal fix de la pròpia entitat que forme part de la corresponent bossa. Aquestes bosses es constituiran exclusivament pel sistema de baremació de mèrits.

La distribución de las categorías convocadas por bolsa es la siguiente:

CATEGORIES BORSA ACTUALITZACIÓ

CUINER/A

INFERMER/A

CUIDADOR/A

CATEGORIES BORSA URGENT I EXTRAORDINÀRIA

DIRECTOR/A de CENTRE

DIRECTOR/A PSICÒLEG/A

PSICÒLEG/A

TERAPEUTA OCUPACIONAL

TEREAPEUTA/TERAPEUTA OCUPACIONAL

COORDINADOR/A d'ATENCIÓ SANITÀRIA

CONDUCTOR/A MECÀNIC/A

AJUDANT/A de RESIDÈNCIA

RESPONSABLE DE TORN

AUXILIAR DE MANTENIMENT

MONITOR/A d'OCUPACIÓ

MONITOR/A d'ATENCIÓ SOCIAL

GOVERNANT/A

AUXILIAR DE CUINA

ZELADOR-GUARDA

 

PER A AMPLIAR LA INFORMACIÓ REFERENT A les BORSES D'OCUPACIÓ (noves convocatòries, inscripció, llistats provisionals, llistats definitius...) POT ACCEDIR Al PORTAL:        https://bolsaempleoivass.es/

Processos de cobertura de llocs temporals DOGV

Els processos d'oferta de llocs temporals en el DOGV tenen com a finalitat  la selecció de personal per a la cobertura temporal de llocs concrets en l'entitat.

Els processos convocats durant l'any 2018 van ser dos: un procés que englobava llocs d'administració general i un altre que agrupava diversos llocs d'administració especial.

LLOCS CONVOCATS EN EL PROCÉS D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

CATEGORiA

Nº DE LLOCS

TERMINI D'INSCRIPCIÓ

AUDITOR/A INTERN

1

TANCAT

ADMINISTRATIU/A

1

TANCAT

ADMINISTRATIU/A 50% JORNADA

1

TANCAT

AUXILIAR ADMINISTRATIU/A

1

TANCAT

TÈCNIC/A MITJÀ CONTRACTACIONS             

1

TANCAT

TÈCNIC/A MIG ECONOMICOFINANCER

1

TANCAT

TÈCNIC/A MITJÀ RECURSOS HUMANS

1

TANCAT

ADMINISTRATIUS/AS TEMPORALS        

6

TANCAT

 

Fase I: Convocatòria

Text de la convocatòria: Data de publicació: 13-07-2018

Fase II: Admissió

Llistats provisionals admesos-exclosos: Data de publicació: 28-05-2019

Fase III: Baremació

Llistats prov. baremació (advos, advos 50% i advos temporals): Data de publicació: 18-07-2019

Llistats prov. baremació (auditor i tècnics mitjans): Data de publicació: 26-07-2019

Llistats def. baremació (advos,advos 50%, advos temporals,auditor i tècnics mitjans): Data de publicació: 16-10-2019

Correcció d'errors del llistat def. baremació (advos, advos 50%, advos temporals, auditor i tècnics mitjans): Data de publicació: 30-10-2019

Llistat provisional fase de barem de mèrits categoria auxiliar administratiu/a. TERMINI D'AL·LEGACIONS DEL 16 -03-2021 Al 30-03-2021,tots dos inclusivament

Fase IV: Entrevista

Anunci de la Comissió Avaluadora pel qual s'ajornen les entrevistes convocades

I convocatòria entrevista candidats administratius temporals (Ref. H): Data de publicació:16-10-2019 AJORNADA

I convocatòria entrevista candidats administratius 50% jornada (Ref. C): Data de publicació:16-10-2019 AJORNADA

I convocatòria entrevista candidats administratiu (Ref. B): Data de publicació:16-10-2019 AJORNADA

I Convocatòria entrevistes administratius 50% jornada (Ref. C): Data publicació 31-10-2019

I Convocatòria entrevistes administratiu (Ref. B): Data publicació 31-10-2019

I Convocatòria entrevistes administratius temporals (Ref. H): Data publicació 31-10-2019

I Convocatòria entrevista tècnic mitjà RH (Ref. G): Data publicació 31-10-2019

Convocatòria entrevista auditor intern (Ref. A)

NOU!!-CONVOCATÒRIA ENTREVISTA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA (Ref. D)- DIMECRES 16-6-2021

FASE V: Adjudicació i constitució de bossa

Resultats provisionals del procés de les categories d'auditor/a intern, administratiu/a, administratiu/a 50% jornada, tècnic/a mitjà de contractacions, tècnic/a mig economicofinancer, tècnic/a mitjà de recursos humans i administratius/as temporals: Data de publicació: 27-11-2019

NOU: RESULTATS DE LES ENTREVISTES D'AUXILIAR ADMINISTRATIU:.(Resolució de 7 de juliol de 2021, de la direcrtora general de l'IVASS, per la qual es publiquen els resultats provisionals del procés de cobertura de llocs temporals, corresponents a la categoria d'auxiliar administratiu/a.). Accedeix punxant ací

LLOCS CONVOCATS EN EL PROCÉS D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

CATEGORÍA

Nº DE LLOCS

TERMINI D'INSCRIPCIÓ

ESTAT ACTUAL del procés

TREBALLADOR/A SOCIAL

2

TANCAT

FASE IV

Adjudicació i constitució de bossa

MESTRE/A DE TALLER

1

TANCAT

FASE IV

Adjudicació i constitució de bossa

FISIOTERAPEUTA

2

TANCAT

FASE IV

Adjudicació i constitució de bossa

 

Fase I: Convocatòria

Text de la convocatòria: Data de publicació: 29-06-2018

Fase II: Admissió provisional

Llistats provisionals admesos-exclosos: Data de publicació: 31-10-18

Fase III: Admissió definitiva i baremació

Llistat definitiu d'exclosos i admesos amb baremació: Data de publicació: 4-12-2018

Modificació baremació categoria de mestre de taller: Data de publicació: 8-2-2019

Fase IV: Entrevista

I Convocatòria entrevista candidats fisioterapeutes: Data de publicació: 11-12-2018

II Convocatòria entrevista candidats fisioterapeutes: Data de publicació: 11-02-2019

III Convocatòria entrevista candidats fisioterapeutes: Data de publicació: 15-02-2019

IV Convocatòria entrevista candidats fisioterapeutes: Data de publicació: 05-11-2019

I Convocatòria entrevista candidats treballado/a social: Data de publicació: 13-12-2018

I Convocatòria entrevista candidats mestre/a de taller: Data de publicació: 07-01-2019

II Convocatòria entrevista candidats mestre/a de taller: Data de publicació: 11-02-2019

III Convocatòria entrevista candidats mestre/a de taller: Data de publicació: 24-09-2019

IV Convocatória entrevista candidats mestre/a de taller: Data de publicació:11-11-2019

Fase IV: Adjudicació i constitució de bossa

a) Proposta d'adjudicació

Categories fisioterapeuta i treballador social: Data de publicació: 10-01-2019

Categoria mestre de taller: Data de publicació: 27-02-2019

II proposta d'adjudicació categoria fisioterapeutes: Data de publicació: 24-09-2019

b) Adjudicació i constitució de bossa

Resolució d'adjudicació i constitució de bossa de la categories de fisioterapeuta i treballador social: Data de publicació: 30-01-2019

Resolució d'adjudicació categoria mestre de taller: Data de publicació: 15-03-2019

Constitució bossa categoria mestre de taller: Data de publicació: 22-05-2019

Resolució per la qual s'aprova el llistat definitiu de resultats de la 2ª convocatòria a entrevistes de la categoria de fisioterapeuta: Data de publicació: 17-10-2019

Fase V: Ampliació de la bossa

Resolució d'ampliació de la bossa de fisioterapeuta i mestre de taller: Data de publicació: 24-09-2019

Llistat provisional resultats fase d'entrevista primera ampliació borsa de mestre de taller

Llistat definitiu ampliació borsa de mestre de taller. Data de publicació:25-10-2019

Llistat provisional resultats fase d'entrevista d'ampliació bossa de fisioterapeutes: Data de publicació: 28-11-2019

Llistat provisionals resultats fase d'entrevista segona ampliació borsa de mestre de taller: Data de publicació: 28-11-2019

Llistat definitiu resultats fase d'entrevista ampliació bossa de fisioterapeutes: Data de publicació: 16-12-2019

Llistat definitiu resultats fase d'entrevista segona ampliació borsa de mestre de taller: Data de publicació: 16-12-2019

mestre