Borses de treball

Alt contrast. Grandària lletra.

Borses de Treball 

 

Des de l'Àrea de Personal/RRHH d'IVAS, es gestionen les necessitats de RECURSOS HUMANS de l'entitat. Per a això es van constituir les respectives BORSES DE TREBALL. 

En l'actualitat es troba l'entitat en procés de negociació de noves bosses de treball, amb els Sindicats representatius, a l'empara del que disposa l'II Conveni Col·lectiu del personal laboral al servici del Consorci Valencià de Servicis Socials i en el Reial Decret Legislativo1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. 

No obstant això, mentres es finalitza el dit procés, es troben aprovades les bosses de treball amb què funcionem en l'actualitat, es van publicar en data 8 de maig de 2003. 

Donat el caràcter públic d'esta entitat, les figures professionals que formen part d'IVAS són seleccionades a través de:


1.- Borsa de treball. DOGV

L'accés es realitza a través de les bosses de treball publicades i que es distribuïx en les àrees següents: 

Àrea 1: Castelló, La Vall d'Uixó i Borriana. 
Àrea 2: Benicarló 
Àrea 3: Província de València. 
Àrea 4: Elx. 

3. La incorporació d'un Centre de nova creació suposa l'adscripció del mateix a una de les àrees referides o la creació d'una nova atenent als mateixos criteris conforme la creació de les anteriors. 

Tal com es troba negociat en l'entitat, en aquelles categories en què la bossa es trobe esgotada, o en aquelles categories on no existisca bossa, podràs participar en el procés de selecció que es publicarà en el moment siga requerit un professional en l'apartat d'ofertes d'ocupació.

Llistat de Bosses 

Resolució per la qual s'aproven els llistats definitius

Resolució d'ampliació de la bossa d'ocupació

AMPLIACIÓ BOSSA, PER CATEGORIES I ÀREES

(Esmenats els errors en la Categoria de Cuidador de l'Àrea de València)

 

PROCÉS SELECCIÓ COBERTURA LLOCS TEMPORALS CONVOCATÒRIA DOGV DE DATA 26 DE JUNY DE 2018 PER A LA CATEGORIES DE FISIOTERAPEUTA, TREBALLADOR/A SOCIAL I MESTRE/A DE TALLER

Mitjançant una resolució de 24 d'octubre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària, s'aprova la relació provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció de cobertura de llocs temporals per a les categories de fisioterapeuta, treballador/a social i mestre/a de taller

 Pot consultar els llistats provisionals en la següent direcció: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_10044.pdf

PUBLICACIÓ LLISTATS DEFINITIUS EXCLOSOS I ADMESOS AMB LA RESPECTIVA BAREMACIÓ PROCÉS DOGV CATEGORIES MESTRE/A DE TALLER, FISIOTERAPEUTA I TREBALLADOR/A SOCIAL

Per al vostre coneixement vos informem que mitjançant una Resolució de 30 de novembre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitaria (IVASS) , s'ha aprovat la llista definitiva d'aspirants admesos amb la seua respectiva puntuació i la relació definitiva d'aspirants exclosos en el procés convocat mitjançant una Resolució de 26 de juny de 2018, de l'IVASS, per la qual es fa pública l'oferta de llocs temporals per a les categories de fisioterapeuta, treballador/a social i mestre/a de taller.

Les persones interessades poden consultar els llistats en el següent enllaç: http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/04/pdf/2018_11265.pdf

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS CONVOCAT MITJANÇANT UNA RESOLUCIÓ DE 26 DE JUNY DE 2018, DE L'IVASS, PEL QUE ES FA PÚBLICA L'OFERTA DE LLOCS TEMPORALS PER A LES CATEGORIES DE FISIOTERAPEUTA, TREBALLADOR/A SOCIAL I MESTRE/A DE TALLER      

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS CONVOCAT MITJANÇANT UNA RESOLUCIÓ DE 26 DE JUNY DE 2018, DE L'IVASS, PEL QUE ES FA PÚBLICA L'OFERTA DE LLOCS TEMPORALS PER A LES CATEGORIES DE FISIOTERAPEUTA, TREBALLADOR/A SOCIAL I MESTRE/A DE TALLER

ACORD DE LA COMISSIÓ AVALUADORA DEL PROCÉS CONVOCAT MITJANÇANT RESOLUCIÓ DE 26 DE JUNY DE 2018, DEL IVASS, PEL QUAL ES FA PÚBLICA L'OFERTA DE LLOCS TEMPORALS PER A LES CATEGORIES DE FISIOTERAPEUTA, TREBALLADOR/A SOCIAL I MESTRE/A DE TALLER.

RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual es fa pública la proposta d'adjudicació en el procés d'oferta de llocs temporals convocat mitjançant Resolució de 26 de juny de 2018, del IVASS, per a les categories de fisioterapeuta i treballador/a social.

Resolució de 30 de gener de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària, per la qual s'aprova el llistat definitiu amb els resultats del procés de oferta de llocs de treball per a les categories de fisioterapeuta y treballador/a social

Resolució de 8 de febrer de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual es resolen al.legacions i es modifiquen puntuacions de la fase de barems de méris de la categoria de mestre/a de taller en el procés d'oferta de llocs temporals convocat mitjançant Resolució de 26 de juny de 2018.

Acord de la Comissió Avaluadora del procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant Resolució de 26 de juny pel qual es convoca a entrevista a candidats de la categoria de mestre/a de taller.

Acord de la Comissió Avaluadora del procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant Resolució de 26 de juny pel qual es convoca a entrevista a candidats de la categoria de fisioterapeuta.

Acord de la Comissió Avaluadora del procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant Resolució de 26 de juny pel qual es convoca a entrevista a candidats de la categoria de fisioterapeuta.

Resolució de 27 de febrer de 2019, del Director General del IVASS, per la quel es fa pública la proposta d'adjudicació en el procés d'oferta de llocs temporals convocat mitjançat Resolució de 26 de juny de 2018, del IVASS. (Data de publicació 28-02-2019).

Resolució de 15 de març, del Director General, per la qual s'aprova el llistat definitiu de la categoria de mestre/a de taller amb els resultats del procés convocat mitjançant Resolució de 26 de juny de 2018, per la qual es fa pública l'oferta de llocs temporals per a les categories de fisioterapeuta, treballador/a social i mestre/a de taller.

NOU: BORSA CATEGORIA MESTRE/A DE TALLER

Resolució de 22 de maig per la qual es constitueix borsa de treball provisional de la categoria de mestre/a de taller derivada del procés de cobertura de llocs temporals convocat mitjançant Resolució de 26 de juny de 2018.

 

CONVOCATÒRIA D'ACTUALITZACIÓ - NOVA INSCRIPCIÓ BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL CATEGORIES DE CUIDADOR /A INFERMER/A I CUINER/A

Mitjançant una Resolució de 3 de desembre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitaria (IVASS) , es convoca la primera actualització i es modifiquen les bases de la bossa d'ocupació temporal de les categories de cuidador o cuidadora, infermer o infermera i cuiner o cuinera convocada Mitjançant Resolució de 20 de març de 2017

Per a més informació pots consultar el contingut íntegre de la resolució en el següent enllaç " http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/05/pdf/2018_11341.pdf "  o consultar la pàgina web " https://bolsaempleoivass.es/"

 CONVOCATORIA BORSA DE CARÀCTER URGENT

Mitjançant Resolució de 18 de desembre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitaria (IVASS) , es convoca borsa d'urgència per a diverses categories

Pulse sobre el enlace si desea más información:

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/20/pdf/2018_11850.pdf

CONVOCATORIA BORSA DE CARÀCTER EXTRAORDINARI

Mitjançant Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitaria (IVASS) , es convoca borsa de caràcter extraordinari  per a diverses categories

Pulse sobre el enlace si desea más información:

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/20/pdf/2018_11851.pdf

 

PUBLICACIÓ LLISTATS PROVISIONALS admesos/as exclosos/as primera actualització Bossa empleo temporal  de les següents categories:

cuidador/a: àrees 6-9 i 10             infermer/a: àrees  9 i 10

PUBLICACIÓ LLISTATS PROVISIONALS admesos i exclosos/as bossa de caràcter urgent de les següents categories:

responsable de torn (àrea 10); auxiliar de manteniment (àrea 10), monitor/a social (àrea 10); conductor/a mecànic/a (àrees 3 i 5), terapeuta ocupacional (àrea 5); terapeuta/terapeuta ocupacional  (àrea 3); zelador/a guarda (àrea 9)

RESOLUCIÓ de 12 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual es disposa la publicació del llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de la bossa d'urgència de les categories de governant/a (àrea 7) i ajudant de residència (àrees 3 i 4).

RESOLUCIÓ de 12 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria de cuiner/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució

RESOLUCIÓ de 12 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria de cuidador/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució.

RESOLUCIÓ de 15 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria d'infermer/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució.

RESOLUCIÓ de 15 abril de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), per la qual s'aprova la llista provisional d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Borsa d'Ocupació Temporal de la categoria de cuidador/a, ordenant-se la publicació de la present Resolució.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS), perla que es disposa la publicació del llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de la bossa d'urgència de la categoria d'auxiliar de cuina. (ELS LLISTATS ELS POT CONSULTAR EN EL ENLLAÇ: https://bolsaempleoivass.es/listados/)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, del Director General de l'Institut d'Atenció Social-Sanitària, per la qual s'aprova la llista d'aspirants admesos/as i exclosos/as en la primera actualització de la Bossa d'Ocupació Temporal de la categoria de cuidador/a, àrees 1 i 2. (ELS LLISTATS ELS POT CONSULTAR EN EL ENLLAÇ: https://bolsaempleoivass.es/listados/)

RESOLUCIÓ de 17 de maig de 2019, del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària, per la qual es diposa la publicacióndel llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de la bossa d'urgència de les categories de Terapeuta Ocupacional (àrees 3, 7, 9 i 10), Ajudant de residència (àrees 1, 2, 6, 7, 8 i 9) i Responsable de torn (àrea 5). (ELS LLISTATS ELS POT CONSULTAR EN EL ENLLAÇ: https://bolsaempleoivass.es/listados/)

LLISTAT DEFINITIU BORSA URGENT CATEGORIA GOVERNANT/A (àrea 7).

RESOLUCIÓ, de 23 de maig de 2019 del Director General de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària, per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de governant/a.

(ELS LLISTATS ELS POT CONSULTAR EN : https://bolsaempleoivass.es/listados/)

LLISTATS DEFINITIUS BORSA URGENT

Resolució de 23 de maig de 2019, del Director General, per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la bossa de caràcter urgent de les categories de responsable de torn (àrea 10), auxiliar de manteniment (àrea 10), monitor/a social (àrea 10), conductor/a mecànic/a (àrees 5 i 3), terapeuta ocupacional (àrea 5) i terapeuta/terapeuta ocupacional (àrea 3).

(ELS LLISTATS ELS POT CONSULTAR EN : https://bolsaempleoivass.es/listados/)

CORRECCIÓ D'ERRORS del llistat definitiu d'admesos i exclosos de la bossa de caràcter urgent categoria responsable de torn (àrea 10).

Pot consulta el llistat rectificat en:https://bolsaempleoivass.es/listados/

CORRECCIÓ D'ERRORS dels llistats definitius de la bossa de caràcter urgent de les categories de conductor/a mecànic/a (àrees 3 i 5), terapeuta/terapeuta ocupacional (àrea 3), monitor/a social (àrea 10) i governant/a (àrea 7).

Pot consultar els llistats rectificats en:  https://bolsaempleoivass.es/listados/

 

- Publicació del llistat definitiu d'aspirants admesos/as i exclosos/as de la primera actualització de la bossa d'ús de la categoria d'infermer/a.

- Publicació del llistat definitiu d'aspirants admesos/as i exclosos/as de la primera actualització de la bossa d'ús de la categoria de cuiner/a.

- Publicació del llistat definitiu d'aspirants admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de zelador.

- Publicació del llistat definitiu d'aspirants admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria d'auxiliar de cuina.

Pot consultar els llistats en:  https://bolsaempleoivass.es/listados/

NOU

- Publicació del llistat definitiu d'aspirants admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de la categoria de responsable de torn àrea 5.

- Publicació de llistats provisionals d'admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent de les categories de responsable de torn (àrees 3, 4 i 7), director/a de centre, director/a psicòleg/a i auxiliar de manteniment (àrea 7).

- Publicació del llistat definitiu d'admesos/as i exclosos/as de l'actualització de la bossa d'ocupació de la categoria de cuidador/a

Pot consultar els llistats en: https://bolsaempleoivass.es/listados/

CORRECCIÓ d'errors de la Resolució de 20 de juny de 2019, del Director General en relació amb el llistat provisional d'admesos/as i exclosos/as de la bossa de caràcter urgent, categoria de responsable de torn (àrees 3, 4 i 7).