Queixes, suggeriments i agraïments

Alt contrast. Grandària lletra.

QUEIXES, SUGGERIMENTS I AGRAÏMENTS

Des d'IVASS volem conéixer la teua opinió i saber com perceps el servici prestat en els nostres recursos per a poder desenrotllar plans de millora. Per això et convidem que, a través d'aquests enllaços, ens proposes suggeriments per a millorar els servicis que prestem o bones pràctiques que ens ajuden a incrementar el benestar i la relació amb els altres. També pots interposar queixes, denunciar fets i mostrar agraïments.

Enllaç del procediment en la seu electrònica SEDIVASS

Formulació de queixes, suggeriments i agraïments davant els serveis administratius de la Generalitat Valenciana

Denúncies davant de la Inspecció General de Serveis (GVA)

Bústia de Denúncies de l'Agència Valenciana Antifrau

Informes anuals de queixes, suggeriments i agraïments (Inspecció General de Serveis)