Iniciatives suport a l'oci

Alt contrast. Grandària lletra.

INICIATIVES DE SUPORT A L'OCI

L'IVASS, amb la finalitat de millorar la seua oferta d'oci i temps lliure en els seus servicis i l'efecte d'institucionalització residencial, ha engegat les següents iniciatives:

Servici de dinamització d'oci

Amb l'objectiu de potenciar els programes d'oci i temps lliure en les residències i habitatges, s'ha engegat un servici extern de suport al mateix, amb el qual s'incrementen les alternatives i oportunitats d'oci de les persones que viuen en aquests centres. Aquest servici és realitzat per dinamitzadors/es socioculturals que treballen en coordinació amb els equips tècnics de les residències i amb el personal d'atenció directa, i principalment es desenvolupa en horari de vesprades i en cap de setmana, moments on les persones tenen major temps lliure.
Amb aquest servici s'incrementa l'oferta i la possibilitat d'elecció d'activitats conforme a preferències personals. Al seu torn, un dels objectius importants de la iniciativa és fer que les persones gaudisquen del màxim d'oci en la comunitat, potenciant les seues competències socials i cíviques, cercant majors nivells de visibilitat i d'inclusió social i l'exercici del seu rol de ciutadania.
Actualment disposen d'aquest servici de suport les vuit residències d'IVASS, la xarxa d'habitatges de l'entitat i el Centre de Dia de persones majors de Carlet.

Activitats de convivència de centres

Es tracta d'una gestió centralitzada d'un servici de transport adaptat i específic per a la realització de diferents propostes d'activitats, excursions i/o eixides a diferents destinacions turístiques, culturals, mediambientals i/o temàtics de la Comunitat Valenciana i comunitats autònomes limítrofes.

Aquestes activitats són organitzades per cadascun dels centres de la xarxa de servicis d'allotjament i atenció diürna de l'entitat, amb l'objectiu principal de tenir espais i temps allunyats de les rutines habituals dels servicis i poder tenir així oportunitats de convivència i gaudi conjunt per part de totes les persones del servici: persones amb discapacitat, professionals del servici i famílies (en algunes de les experiències).

Aquestes activitats són organitzades per cadascun dels centres de la xarxa de servicis d'allotjament i atenció diürna de l'entitat, amb l'objectiu principal de tenir espais i temps allunyats de les rutines habituals dels servicis i poder tenir així oportunitats de convivència i gaudi conjunt per part de totes les persones del servici: persones amb discapacitat, professionals del servici i famílies (en algunes de les experiències).