Estades Entitats

Alt contrast. Grandària lletra.

Nom del tràmit

Ajudes per a la realització d'estades vacacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o paràlisi cerebral infantil per a l'exercici 2016.

Objecte del tràmit

Convocar per a l'exercici 2016 les ajudes per a la realització, promoció i desenvolupament de programes d'estades vacacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual o paràlisi cerebral infantil, amb edats a partir dels 8 anys. Es convoquen un màxim de 1250 places. L'import global màxim que es destinarà per a la concessió de les ajudes serà de 511.700 euros.

Sol·licitants

Podran acollir-se a aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre de Titulars d'Activitats, Centres i Serveis d'Acció Social, de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, que organitzen estades vacacionals per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o paràlisi cerebral infantil.

Termini de presentació

El termini de presentació de les sol·licituds serà fins al 30 de setembre de 2016. (DOCV nº 7860 de 29/8/2016).