Prestació de servicis

Alt contrast. Grandària lletra.

PRESTACIÓ DE SERVICIS

S'inclou en aquesta àrea els treballs de Neteja d'Oficines i Despatxos, Neteja Centres Residencials, Administració d'Oficines, Ordenances, control d'accessos, Manteniment d'Instal·lacions, Serveis de Valisa-Repartisc, entre altres.

Prestació de servicisPrestació de servicis

 

Des del CEE-IVAS, s'està posant l'accent a potenciar aquesta línia de negoci millorant la formació dels treballadors, establint un major control, supervisió i coordinació amb els responsables de les empreses clients i introduint nous mètodes de gestió més eficaces d'acord a la normativa en matèria de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals.