Agència de col·locació

Alt contrast. Grandària lletra.

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

Agència de Col·locació – Nº d'autorització: 1000000019

L'IVASS compta amb una Agència de Col·locació en la província de València i una altra a la d'Alacant.

Aquestes agències contribueixen al fet que persones amb diversitat funcional i persones en risc d'exclusió social DEMANDANTS D'OCUPACIÓ tinguen la possibilitat de trobar un treball. A més, intervenen com a intermediari amb el teixit empresarial valencià OFERTES D'OCUPACIÓ.

En coordinació amb el Servei Públic d'Ocupació realitzen activitats d'intermediació laboral per a proporcionar a aquestes persones un treball adequat a les seues característiques i faciliten a les empreses el personal que s'ajusta als seus requeriments i necessitats.

Les dues agències contribueixen amb el seu treball al fet que moltes persones amb vertaderes dificultats per a accedir al mercat laboral puguen fer-ho.

Per a qualsevol gestió amb aquests serveis, podeu dirigir-vos a les següents adreces de correu electrònic:

IVASS València 
agenciadecolocacion@ivass.gva.es 

IVASS Alacant (Elx) 
agenciadecolocacion_alicante@ivass.gva.es