Estades IVASS

Alt contrast. Grandària lletra.

ESTADES VACACIONALS

L'entitat promou estades vacacionals per a les persones amb diversitat funcional intel·lectual en les Campanyes d'Estiu, Pasqua i Nadal amb l'objectiu d'oferir un servei d'oci i temps lliure als usuaris en albergs i hotels.

L'IVASS promou estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, usuaris dels seus centres, en els períodes de Nadal-Reyes, Setmana Santa-Pasqua i Estiu.

El principal objectiu d'aquest programa vacacional és el gaudi de l'oci i temps lliure, així com la normalització i integració social d'aquestes persones en la comunitat.

Es desenvolupa en recursos accessibles, albergs, granges escola i hotels, situats en enclavaments turístics.

Els usuaris compten amb personal de suport format per coordinadors i professionals de suport. El servei de coordinació supervisa cada recurs i atén les incidències que puguen originar-se.

Les estades vacacionals disposen d'un servei mèdic-sanitari especialitzat, de metges i ATS i de trasllats en ambulàncies, operatiu les 24 hores.

CAMPANYES ESTADES VACACIONALS IVASS

Previsió estades vacacionals 2018 per a usuaris amb places en centres i habitatges tutelats de l'IVASS.

Campaña Estiu: del 21 de juliol  al 20 d'agost de 2018
Eixida nº 1: 21 al 31 de juliol
Eixida nº 2: 31 de juliol al 10 d'agost
Eixida nº 3: 10 al 20 d'agost