Estades IVASS

Alt contrast. Grandària lletra.

ESTADES VACACIONALS

L'entitat promou estades vacacionals per a les persones amb diversitat funcional intel·lectual en les Campanyes d'Estiu, Pasqua i Nadal amb l'objectiu d'oferir un servei d'oci i temps lliure als usuaris en albergs i hotels.

L'IVASS promou estades vacacionals per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, usuaris/àries dels seus centres, en els períodes de Nadal-Reixos, Setmana Santa-Pasqua i Estiu.

El principal objectiu d'aquest programa vacacional és el gaudi de l'oci i temps lliure, així com la normalització i integració social d'aquestes persones en la comunitat.

Es desenvolupa en recursos accessibles, albergs, granges escola i hotels, situats en enclavaments turístics.

Els i les usuàries compten amb personal de suport format per coordinadors/es i professionals de suport. El servei de coordinació supervisa cada recurs i atén les incidències que puguen originar-se.

Les estades vacacionals disposen d'un servei mèdic-sanitari especialitzat, de metges/metgesses i ATS i de trasllats en ambulàncies, operatiu les 24 hores.

CAMPANYES ESTADES VACACIONALS IVASS

Previsió estades vacacionals 2022 per a usuaris/àries amb places en centres i habitatges tutelats de l'IVASS.

Campanya Estiu: de l'1 al 31 d'agost de 2022.
Eixida nº 1: 1 al 11 d'agost. 
Eixida nº 2: 11 al 21 d'agost.
Eixida nº 3: 21 al 31 d'agost.