Residències i vivendes

Alt contrast. Grandària lletra.

Vivendes

IVASS gestiona una xarxa de vivendes on actualment viuen 32 persones amb diversitat funcional intel·lectual, amb distintes necessitats de suport en la seua autonomia personal i social. La xarxa la componen 6 vivendes ubicades en la província de València, a les quals es proporciona personal de suport i tècnic d'acord amb les seues necessitats:

  • Dos vivendes on conviuen persones amb necessitat de suport extens, ubicades en Xest i Rocafort.
  • Quatre vivendes on viuen persones amb necessitat de suport limitat, ubicades a València.

També s'oferta un servici de suport a la vida independent a persones que residien en la xarxa de vivendes d'IVASS i que, actualment, viuen en les seues pròpies vivendes, necessitant de suports puntuals.

Residències

Es tracta d'un servici d'allotjament i convivència estable d'estada temporal o permanent, en règim obert i flexible, per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual que presenten necessitats de suport extens y/o generalitzat en el seu funcionament personal i social, i que, al seu torn, no tenen oportunitats i suports adequats que els permeten romandre en el seu propi domicili o en el domicili familiar.

El servici de residència garantix la prestació dels suports suficients per a satisfer les necessitats bàsiques de la vida diària, de desenrotllament personal, autogestió i inclusió comunitària, per mitjà de projectes de vida individualitzats.

Este servici funciona les 24 hores del dia durant els 365 dies de l'any.