Professionals RRHH

Alt contrast. Grandària lletra.

Professionals / RRHH

L'equip d'IVASS ofereixa través dels seus professionals, una atenció especialitzada, duta a terme per equips multidisciplinaris, amb l'objectiu de garantir una anàlisi completa i individualitzat de les necessitats del personal que atenem en els distints servicis IVASS.