Tauló d'ocupació

Alt contrast. Grandària lletra.

AUXILIAR MANTENIMENT A ELX (AGÈNCIA COL·LOCACIÓ)

PERSONAL OPERARI (AGÈNCIA COL.LOCACIÓ)

COORDINADOR MAGATZEM ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

CONDUCTOR/A CAMIÓ ELX (AGÈNCIA COL·LOCACIÓ)

PERSONAL CARRETONER (AGÈNCIA COL.LOCACIÓ)

PERSONAL OPERARI (AGÈNCIA COL.LOCACIÓ)

-->