Manipulat industrial

Alt contrast. Grandària lletra.

MANIPULAT INDUSTRIAL

La línia de Negoci de Manipulats Industrials està dedicada a la prestació de serveis a diferents empreses que ens subcontracten per a treballs d'acabat final dels seus productes o reprocessades. S'han anat realitzant diverses activitats, treballs i re-treballs amb diferents clients de renom. Aquests treballs han sigut molt diversos i s'han abordat sectors industrials tan diferents com:

Manipulat insdutrial

  • Arts gràfiques i impremta Manipulats, retractilades, plegats, ensobrats, etc.
  • Publicitat i Promoció Treballs per a campanyes publicitàries.
  • Tèxtil Activitats de doblegat i empaquetat de peces, reciclat de peces i elaboració de draps per a neteja industrial.
  • Electricitat i il·luminació Muntatges de peces i components.
  • Drogueria i productes higiènic-sanitaris Tasques d'etiquetatge, empaquetat, retractilada i retractilada de diferents referències, etc.
  • Moble Muntatges diversos.
  • Alimentació Reprocessada d'embalatges per a la seua posterior reutilització i reciclatge.
  • Reciclatge de components electrònics.


Manipulat insdutrial

 

Tots ells, amb empreses clients de renom i de reconegut prestigi com puguen ser, per citar alguns exemples, Editorial Ecir, Les Províncies, Llevant EMV, SPB, Indústries Químiques del Valls, DANONE, PAMESA, SERUNION, etc.

L'Àrea de Manipulat Industrial en altres moments ha servit i serveix de suport a la línia de negoci d'Arts Graficas per a donar resposta en puntes de treball de manipulació i de recolze en treballs de post impressió, però amb baixa rendibilitat i valor afegit.