Actualitat

OFERTES D'OCUPACIÓ

ENGINYER D'ANÀLISI D'ESTRÉS ELX (AGÈNCIA COL·LOCACIÓ)

COORDINADOR MAGATZEM ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

ENGINYER ELECTRÒNIC ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

AUXILIAR MANTENIMENT A ELX (AGÈNCIA COL·LOCACIÓ)

CONDUCTOR/A CAMIÓ ELX (AGÈNCIA COL·LOCACIÓ)

ENGINYER D'ANÀLISI MECÀNICA ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

TÈCNIC DE COMPRES ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

ENGINYER DE DISSENY MECÀNIC ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

ENGINYER DE GARANTIA DE PROCESSOS ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

ENGINYER DE PROVES DE PROPULSIÓ ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

ENGINYER DE SISTEMES ELX (AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ)

-->