Jardineria Viver Garden

Alt contrast. Grandària lletra.

JARDINERIA VIVER GARDEN

El Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS desenvolupa un pla de producció i comercialització de baladres per a l'exportació, de planta ornamental (flor de Pasqua) i dedica també la seua activitat a la fabricació de taules per a hort urbà i cultiu d'hortalisses per a consum directe.

Jardineria vivero garden

A través de l'Àrea de Jardineria-Viver Garden comercialitza serveis de manteniment de zones verdes amb tasques com poda i tala d'arbrat i palmeres, sega de prades de gespa, abonat, neteja de zones enjardinades i pavimentades, tractament de plagues, instal·lació i conservació de regs, podes i retallada d'arbustos, crema de llenya i restolls, creació de jardins i assessorament tècnic, entre altres.

El viver-hivernacle, que ocupa més de 3.700m² de la parcel·la nº 75 del polígon 30 de la Partida del Pi Blay de Xest, s'ha construït gràcies a la consecució de dos tallers d'ocupació, subvencionats pel Servef i cofinançats pel Fondo Social Europeu, en els quals van participar persones amb diversitat funcional, població immigrant i en situació o risc d'exclusió social.

Jardineria vivero garden

La iniciativa s'emmarca en els diferents projectes que duu a terme l'IVAS amb l'objectiu de promoure la inserció laboral d'aquells col·lectius que tenen majors dificultats per a trobar una ocupació. Els treballadors també reben assessorament professional i formació addicional acadèmica al mateix temps que ho compatibilitzen amb el treball.