Persones amb diversitat funcional e intel·lectual

Alt contrast. Grandària lletra.

Centre ocupacional

Servici d'atenció diürna obert a la comunitat que promou la inclusió comunitària de persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport intermitents i limitades, fomentant programes dirigits a la capacitació, desenrotllament y/o manteniment de competències personals i socials, a potenciar l'autonomia de la persona en la seua vida diària i la millora de la seua qualitat de vida

  S'oferixen un total de 571 places.

Centre de dia

Servici d'atenció diürna obert a la comunitat que promou la inclusió comunitària de persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extenses i generalitzades, fomentant programes individualitzats dirigits a la capacitació y/o manteniment de competències personals i socials, a potenciar l'autonomia de la persona en la seua vida diària i la millora de la seua qualitat de vida.

S'oferixen un total de 93 places.

Servici d'atenció diürna

Servici que oferta en les seues instal·lacions el servici ocupacional i servici de centre de dia.

Se ofertan un total de 93 plazas.

S'oferixen un total de 734 places entre els 3 tipus de servici.

Nuestros centros