Gestió documental

Alt contrast. Grandària lletra.

GESTIÓ DOCUMENTAL

S'inclou en aquesta àrea els treballs de:

  1. Magatzematge i custòdia.
  2. Gestió de Justificants de recepció.
  3. Digitalització de Justificants de recepció.
  4. Gestió de Certificats.
  5. Notificacions Ajuntaments.
  6. Emissió i personalització de targetes pvc. Digitalització, escanejat i indexació, captura de dades, bases de dades.

En aquesta línia s'ha desenvolupat un projecte per a DIGITALITZACIÓ I ESCANEJAT D'EXPEDIENTS d'usuaris de l'IVASS, ampliat a les diferents àrees de l'entitat com són el Departament de Personal, Comptabilitat, Compres i Assumptes Generals i Prestació de Serveis. 

Gestió documental


L'Àrea de Gestió Documental del CEE es posa a l'avantguarda de procediments nous que contribueixen a millorar la seua projecció empresarial. Aquest fet pot afavorir la contractació de persones amb diversitat funcional en la seua plantilla i suposa un estalvi en temps, esforç i diners per a les empreses i institucions que utilitzen aquest servei.

El concepte de l'oficina sense paper està cobrant cada vegada més auge a causa de les facilitats que atorga la digitalització de documents, una eina que no solament està dirigida a les empreses, ja que es pot utilitzar per a facilitar l'accés als arxius en institucions educatives, bancs, companyies d'assegurances, biblioteques, hotels, dependències governamentals, farmacèutiques…

Gestió documental

La substitució de l'ús del paper per a l'emmagatzematge d'arxius per imatges digitals aporta molts avantatges, entre elles, que la informació pot ser consultada amb rapidesa, sense riscos de deterioració ni extraviament. A més, els arxius poden guardar-se amb un nivell de seguretat major, cada usuari pot tindre la seua contrasenya i es limita l'accés als arxius per a tindre un millor control de les dades.