Atenció diürna

Alt contrast. Grandària lletra.

ATENCIÓ DIÜRNA

Es tracta d'una xarxa de servicis oberts i polivalents per a persones adultes amb discapacitat que presenten distintes necessitats de suport i en el que es presta, en horari diürn, suports individualitzats a la persona i al seu entorn familiar.

Basant-se en les necessitats de suports de les persones de la zona, tipus de discapacitat o per la ubicació del recurs, es poden oferir tres tipus de servicis:

  • Servici d'atenció diürna que presta dos tipus de servicis: ocupacional i de centre de día.
  • Servici ocupacional 
  • Servici de centre de dia