Actualitat

Alt contrast. Grandària lletra.

L'Institut Valencià de Servicis Socials amplia les borses d'ocupació temporal en les categories de personal de cures, infermeria i cuina

05/07/2024

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat hui la convocatòria d'ampliació de la borsa d'ocupació temporal en les categories de personal de cures, infermeria i cuina per als centres de l'Institut Valencià de Servicis Socials (IVASS).

Amb esta ampliació es pretén reforçar el nombre de professionals i donar resposta a la necessitat de personal degut a la incorporació de nous centres en l'entitat, els reforços de personal que s'han atés en els diferents recursos i el temps transcorregut des de l'obertura inicial de la bossa.

Les bosses es constituiran atenent deu àrees geogràfiques, en concret, les sol·licituds per a les bosses de la categoria de cuidador o cuidadora es convoquen per a totes les zones: Castelló de la Plana, La Vall d'Uixó i Borriana; Benicarló; València, Burjassot, Rocafort i Aldaia; Cheste i Manises; Alzira, Cullera i Carlet; Xàtiva; Elx; Paterna; Albocàsser i Ontinyent.

Quant a les places per a la categoria d'infermer o infermera, s'oferixen en nou àrees: Castelló de la Plana, La *Valld’*Uixó i Borriana; Benicarló; València, Burjassot, Rocafort i Aldaia; Cheste i Manises; Alzira, Cullera i Carlet; Xàtiva; Elx; Albocàsser i Ontinyent.

Així mateix, la borsa de treball temporal en la categoria de cuiner o cuinera està disponible en cinc àrees: Castelló de la Plana, La Vall d'Uixó i Borriana; València, Burjassot, Rocafort, Aldaia; Alzira, Cullera, Carlet; Elx i Albocàsser.

Les sol·licituds podran realitzar-se en qualsevol d'estes àrees, no sent excloent en cap cas. També cal assenyalar que l'ampliació únicament permetrà la inscripció de nous candidats i candidates que no formen part de la bossa actualment, i no es contempla la possibilitat d'actualització de mèrits dels candidats i candidates ja inscrites, ni la modificació de les zones geogràfiques inicialment seleccionades.

El termini d'inscripció en la borsa d'ocupació temporal serà de cinc dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV, és a dir fins al pròxim 12 de juliol de 2024.

Les sol·licituds d'inscripció en les categories convocades s'efectuaran de manera telemàtica a través del portal de sol·licituds d'inscripció https://bolsaempleoivass.es/

Les persones interessades adjuntaran el document escanejat en format PDF de la sol·licitud d'inscripció, document d'acte baremació, declaració responsable de l'aptitud mèdica, de no estar incurs en expedient i de veracitat de la documentació aportada, així com tota la documentació pertinent en format PDF, JPG o PNG.