Actualitat

Alt contrast. Grandària lletra.

Persones amb discapacitat intel·lectual de l’IVASS celebren una trobada sobre les futures línies d’actuació del projecte europeu SELF-IN

04/06/2024

Persones amb discapacitat intel·lectual de centres i servicis de l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), adscrit a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, han celebrat una trobada sobre el projecte europeu SELF-IN i les seues futures línies d’actuació.

El projecte europeu Erasmus+ SELF-IN està coordinat per l’IVASS i la seua finalitat és millorar les competències d’autogestió de les i els professionals i de les persones amb discapacitat intel·lectual dels centres i servicis. S’emmarca dins del programa Erasmus+ per a la innovació en l’educació de persones adultes. El seu objectiu principal és la millora de la inclusió social, la independència i l’autodeterminació de les persones amb discapacitat intel·lectual.

El projecte crearà diversos recursos pedagògics i psicològics vinculats amb els programes d’autogestió, la qualitat de vida i els enfocaments de metacognició i motivació orientacional. L’IVASS ha efectuat una inversió de prop de 202.000 euros per a este i altres quatre projectes europeus: MOVE-IT, RESIL4CARE, TETRA-S i ACREDITACIÓ ERAMUS+.

La trobada, celebrada este dimarts, ha reunit a Castelló representants dels grups d’autogestors de tres centres ocupacionals de l’IVASS a la província, Rafalafena, Belcaire i Borriana, i de la xarxa de vivendes tutelades.

L’Institut Valencià de Serveis Socials compta, a més, amb altres dos grups d’autogestors formats per persones amb discapacitat intel·lectual i professionals del centre d’atenció diürna Mare de Déu del Castell de Cullera i del centre ocupacional Altabix d’Elx.

Estos equips es reunixen periòdicament amb la finalitat que tots els integrants expressen les seues opinions i prenguen les seues pròpies decisions en qüestions que afecten el seu present i futur com ara vivenda, sanitat, família o treball. A més, fomenten les habilitats de comunicació amb les quals transmetre sentiments i necessitats, potenciant la seua autoestima i confiança en si mateixos.

A més, estos grups de persones autogestores han participat durant este any en un curs de formació sobre qualitat de vida, autogestió, metacognició i inclusió social en el marc d’este projecte europeu SELF-IN de la convocatòria Erasmus+, que està coordinat per IVASS i en el qual participen dos entitats d’Itàlia i Bèlgica.

L’Institut Valencià de Serveis Socials busca, a través d’este projecte europeu, proporcionar a les persones usuàries dels seus centres i servicis els suports necessaris que afavorisquen la seua autonomia personal i desenvolupament integral, així com promoure la seua integració social i participació en la comunitat.

Esta jornada celebrada a Castelló s’ha configurat com un fòrum de debat i s’han proposat noves línies d’acció vinculades a l’autogestió i a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat a participar en tots els àmbits de la vida en igualtat de condicions que la resta de la població.

Així mateix, s’ha posat damunt de la taula la creació d’un grup representant que canalitze les necessitats manifestades per tots els grups, les eleve a la direcció d’IVASS i informe la resta de grups del resultat.