Actualitat

Alt contrast. Grandària lletra.

Subvenciones Labora CEE-IVAS

08/01/2020

Atès el DECRET 240/2018, de 28 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova les bases reguladores per a la concessió directa de les subvencions públiques destinades al foment de l'ús de persones amb diversitat funcional o discapacitat en Centres Especials d'Ocupació (CEE) i enclavaments laborals i convoca les ajudes per a 2019 (DOGV de 21 de gener de 2019), durant el segon semestre de l'any 2019 el CEE IVAS ha rebut les ajudes salarials del Servei Valencià d'Ocupació i Formació (LABORA) per un import de 242.715,00 euros, per al manteniment de 83 llocs de treball ocupats per persones amb diversitat funcional o discapacitat i una subvenció per a finançar els costos indirectes de l'informe auditor per a la justificació de l'ajuda salarial per import de 1.200,00 euros.