Actualitat

Alt contrast. Grandària lletra.

Assistència a la I Jornada de Promoció de la Salut Sexual de les Persones amb Diversitat Funcional Intelectual

07/07/2022

Al voltant de 80 persones usuàries i professionals d'IVASS, van assistir a la I Jornada de Promoció de la Salut Sexual de les Persones amb Diversitat Funcional Intel·lectual organitzada per l'equip d'investigació SALUSEX (Universitat de València i Universitat Jaume I de Castelló).

Es van donar a conéixer resultats de l'aplicació de programes de formació en educació afectiu sexual dels quals des de 2016, s'han beneficiat 180 persones amb diversitat funcional intel·lectual pertanyents a centres ocupacionals, residències i habitatges d'IVASS.

Saber més: https://saludiversex.salusex.com/