Actualitat

Alt contrast. Grandària lletra.

L'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària amplia les borses de les categories de cuidador/a, infermer/a i cuiner/a

17/11/2020

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la convocatòria d'ampliació de la borsa d'ocupació temporal per a les categories de cuidador/a, infermer/a i cuiner/a de l'Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària (IVASS).

Les persones interessades a inscriure a l'ampliació d'aquesta borsa hauran d'emplenar la sol·licitud a través del portal consultar aquí

Per a això, hauran d'omplir els següents annexos. L'Annex I de la Sol·licitud d'inscripció, l'annex II del Full d'autobaremació i l'Annex III de declaració responsable de l'aptitud mèdica, declaració responsable de no estar sotmés a expedient, i declaració responsable de veracitat de la documentació aportada.

Pel que fa a l'annex II, hauran de puntuar mitjançant el full d'autobaremació de conformitat a l'barem que estableix l'article 14 de la Resolució de 20 de març de 2017, de director general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (DOGV 8008, 2017.03.27) , constituint el autobarem i declaració responsable de les dades emplenades.

Les persones interessades hauran de registrar i presentar la documentació (annex I, II i III) de forma telemàtica en el següent enllaç: consultar aquí. La sol·licitud es podrà signar mitjançant signatura escanejada (prèvia impressió de la sol·licitud i rúbrica manual) o signatura electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds a l'ampliació de la borsa d'infermer / a, cuidador / a i cuiner / a és de cinc dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV. S'inicia aquest dimecres, dia 18, i finalitzarà dimarts que ve, dia 24, ambdós inclosos.