Registre candidats responsable de torn

Alt contrast. Grandària lletra.

* Camp requerit

ENVIAMENT D'ANNEXOS SIGNATS PER A L'INSCRIPCIÓ EN LA BORSA DE RESPONSABLE DE TORN/ ENVÍO DE ANEXOS FIRMADOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN LA BOLSA DE RESPONSABLE DE TURNO